Εγκατάσταση τοπικού περιβάλοντος εργασίας – WAMP

Σε αυτό το tutorial θα εγκαταστήσουμε το WAMP και θα αναλύσουμε πώς θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε τοπικά.

Από την ιστοσελίδα την WAMP http://www.wampserver.com/ κατεβάζουμε το 64bit ή το 32bit ανάλογα με το λειτουργικό μας σύστημα.

Αφού το εγκαταστήσουμε μπορούμε να ξεκηνήσουμε το πρώτο μας project δημιουργόντας ένα καινούργιο φάκελο στην τοποθεσία C:/wamp/www/