Κατασκευή Ηλεκτρονικού καταστήματος – Μέρος 2

Στο μέρος 2 ξεκινάμε να περνάμε τα προϊόντα μας. Αναφέρομε στην δημιουργία του καταλόγου μας με προμηθευτές, κατασκευαστές, ιδιότητες και χαρακτηριστικά προϊόντα.

Η δημιουργία του eshop μας είναι στην πλατφόρμα prestashop.