Κατασκευή Ηλεκτρονικού καταστήματος (E Shop)

Σε αυτή την σειρά online μαθημάτων (tutorials) θα κατασκευάσουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή αλλιώς eshop με την πλατφόρμα Prestashop.

Θα εγκαταστήσουμε το Prestashop τοπικά και θα ξεκινήσουμε να ρυθμίζουμε και να εισάγουμε προϊόντα στο eshop μας.

Θα καλύψουμε όλα τα απαραίτητα και κάτι παραπάνω για το prestashop.