Γλώσσα:

Follow us on:

Τεχνική Υποστήριξη, διάρκεια και κάλυψη

Η τεχνική υποστήριξη μας περιλαμβάνει

  1. Service After Sales (ASS)
  2. Υπηρεσίες ενημέρωσης

Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνεται στην αγορά ενός προϊόντος και παρέχεται για περίοδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αγοράς του πρόσθετου από τον πελάτη.

Όταν η υποστήριξη λήξει/τερματιστεί, ο πελάτης μπορεί να την ανανεώσει ανά πάσα στιγμή και κάθε ανανέωση είναι για (3) μήνες.

Εάν ο πελάτης ανανεώσει μια υποστήριξη που δεν έχει λήξει/τερματιστεί, η διάρκεια των (3) μηνών θα προστεθεί μετά την ημερομηνία λήξης/τερματισμού της ενεργής υποστήριξης.

Κάθε ανανέωση κοστίζει το 30% της τιμής (χωρίς εκπτώσεις) του προϊόντος που αγοράσατε.

1. Υπηρεσία μετά την πώληση (ASS)

Δεσμευόμαστε να απαντάμε σε ερωτήσεις και παράπονα των πελατών το συντομότερο δυνατό κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου.

Αν χρειαστεί αναλαμβάνουμε να προβούμε σε όλες τις διορθώσεις για την επίλυση των ανωμαλιών(σφαλμάτων) εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών

Αναλαμβάνουμε να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες διορθώσεις σε μια ανωμαλία που σχετίζεται άμεσα και αποκλειστικά με το σχετικό Addon, εντός των προαναφερθέντων χρονικών ορίων ή, εάν δεν το κάνουμε, να επιστρέψουμε στον Πελάτη την τιμή του σχετικού Addon.

Παρέχουμε εξυπηρέτηση μετά την πώληση μόνο εάν η έκδοση του καταστήματος του αντιστοιχεί στις συμβατές εκδόσεις που διαφημίζονται στο φύλλο προϊόντων του Addon κατά τη στιγμή της αγοράς και εάν αυτό το Κατάστημα δεν περιέχει πρόσθετες εξελίξεις που είναι αντίθετες και ασυμβίβαστες με το εγκατεστημένο Addon. Ομοίως, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση μπορεί να απορριφθεί στον Πελάτη σε περίπτωση συγκεκριμένων εξελίξεων, τροποποιήσεων στον πηγαίο κώδικα ή των πηγαίων αρχείων του πρόσθετου που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του Πελάτη.

Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει βοήθεια σχετικά με τις συμβουλές εγκατάστασης, τη διαμόρφωση και τη χρήση του πρόσθετου. Δεν περιλαμβάνει καμία παρέμβαση στο κατάστημα του Πελάτη.

Σε περίπτωση αποτυχίας του πρόσθετου, ενδέχεται να προτείνουμε ή/και να κοινοποιήσουμε μια μικρή ή/και σημαντική ενημέρωση του πρόσθετου, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητάς του τη στιγμή του αιτήματος του Πελάτη για Υπηρεσία Μετά την Πώληση.

2. Ενημέρωση Υπηρεσιών

Ως μέρος της υποστήριξης, προσφέρουμε ενημερωτικές εκδόσεις για τα πρόσθετά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η υπηρεσία δεν χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες εξελίξεις, προσαρμοσμένες κατόπιν αιτήματος και προσαρμοσμένες στον Πελάτη ή στο Κατάστημά του και δεν αποτελεί παράταση της περιόδου αποπληρωμής του Addon. Ο σκοπός της ενημέρωσης πρόσθετου είναι να την καταστήσει συμβατή με μελλοντικές εκδόσεις της Λύσης. 

Οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις είναι διαθέσιμες για κάθε πρόσθετο από τη σελίδα διαχείρισης λήψεων, εφόσον ο πελάτης διαθέτει ενεργή τεχνική υποστήριξη.